Vogelrichtlijn

De Vogelrichtlijnbevat een lijst van 187 zeldzame of bedreigde vogelsoorten. Voor deze vogelsoorten en voor belangrijke overwinteringsgebieden van trekvogels moeten speciale beschermingszones worden aangewezen. Deze is door de Europese Unie op 2 april 1979 vastgesteld en omvat de volgende gebieden:

 • Abtskolk en de Putten
 • Alde Feanen
 • Arkemheen
 • Bargerveen
 • Biesbosch
 • Boezems Kinderdijk
 • Brabantse Wal
 • Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein
 • De Wilck
 • Deelen
 • Deurnsche Peel & Mariapeel
 • Donkse Laagten
 • Drents-Friese Wold & Leggelderveld
 • Duinen Ameland
 • Duinen en Lage Land Texel
 • Duinen Goeree & Kwade Hoek
 • Duinen Schiermonnikoog
 • Duinen Terschelling
 • Duinen Vlieland
 • Dwingelderveld
 • Eemmeer & Gooimeer Zuidoever
 • Eilandspolder
 • Engbertsdijksvenen
 • Fochteloerveen
 • Gelderse Poort
 • Grevelingen
 • Groote Peel
 • Groote Wielen
 • Haringvliet
 • Hollands Diep
 • IJsselmeer
 • Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske
 • Kampina en Oisterwijkse Vennen
 • Ketelmeer & Vossemeer
 • Krammer-Volkerak
 • Lauwersmeer
 • Leekstermeergebied
 • Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux
 • Lepelaarplassen
 • Maasduinen
 • Markermeer & IJmeer
 • Markiezaat
 • Meinweg
 • Naardermeer
 • Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
 • Noordzeekustzone
 • Oostelijke Vechtplassen
 • Oosterschelde
 • Oostvaardersplassen
 • Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving
 • Oudeland van Strijen
 • Polder Zeevang
 • Sallandse Heuvelrug
 • Sneekermeergebied
 • Uiterwaarden IJssel
 • Uiterwaarden Neder-Rijn
 • Uiterwaarden Waal
 • Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
 • Van Oordt’s Mersken
 • Veerse Meer
 • Veluwe
 • Veluwerandmeren
 • Voordelta
 • Voornes Duin
 • Waddenzee
 • Weerribben
 • Weerter- en Budelerbergen en Ringselven
 • Westerschelde & Saeftinghe
 • Wieden
 • Witte en Zwarte Brekken
 • Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder
 • Yerseke en Kapelse Moer
 • Zoommeer
 • Zouweboezem
 • Zuidlaardermeergebied
 • Zwanenwater & Pettemerduinen
 • Zwarte Meer
 • Het Zwin en Kievittepolder

In het vet gedrukt staan de gebieden in mijn werkgebied, dat wil zeggen dat ik meer kennis over deze gebieden heb ten op zichtte van de andere gebieden aangezien ik daar vaker kom. Maar met algemene vragen/problemen m.b.t. de vogelrichtlijn kan ik u natuurlijk ten dienste zijn.