Omgevingsvergunning

Voor een project op het gebied van de fysieke leefomgeving (wonen, ruimte, milieu, monumenten, water en natuur) bent u verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het omgevingsloket online kunt u voor de verschillende vergunningplichtige activiteiten één aanvraag omgevingsvergunning indienen. De gemeente behandelt deze in één procedure en neemt één besluit. Er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure.

Een omgevingsvergunning is verplicht voor:

bouw en verbouw
slopen
brandveilig gebruik van gebouwen
kappen van een boom
verbouwen en/of restaureren van een monument
aanbrengen van gevelreclame
opslag/plaatsen van roerende goederen op de openbare weg (steigers, containers)
aanleggen of veranderen van een weg
milieu en bedrijven
indirecte lozingen

Alleen inspraak en beroep mogelijk door belanghebbenden

Aleen belanghebbenden kunnen inspreken of in beroep gaan bij een omgevingsvergunning. Je bent in ieder geval belanghebbende als het binnen korte afstand van je eigen bezit of zelfs in het zicht van je eigen bezit zich afspeelt. Daarnaast is het zo dat stichtingen en verenigingen die in hun statuten hebben staan dat ze de belangen behartigen van iets ook als belanghebbenden aangemerkt kunnen worden. Bijvoorbeeld een club die opkomt voor monumenten, groen erfgoed of bomen in een gemeente. Dat is natuurlijk wel van belang als je opkomt voor de natuur in je eigen stad, aansluiting zoeken bij een groene of erfgoed organisatie is dan ook aan te bevelen!

Korte lijntjes, snellere besluitvorming

Doordat veel dingen samengevoegd en gebundeld zijn is er sprake van korte lijntjes waardoor te verwachten is dat er ook sprake is van een snellere besluitvorming. Dat betekent meer werk in minder tijd verrichten als je opkomt voor de belangen van de natuur!