Nieuwe natuurwet

Op 1 juni 2016 gaat de nieuwe natuurwet in. Deze nieuwe Wet Natuurbescherming vervangt straks 3 wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. In de wet staan de Europese regels centraal. Het wordt overzichtelijker om de verbinding te zoeken tussen natuur en maatschappij.

In de nieuwe wet staat de intrinsieke waarde van de natuur beschreven, daarnaast worden er 945 soorten planten en dieren actief beschermd.

De provincies krijgen de regie over het natuurbeleid, zij mogen dan afwegingen maken m.b.t. vergunningen en ontheffingen. Doel is inzetten op robuuste Nederlandse natuur waarbij per gebied gekeken kan worden wat nodig is.

Met de nieuwe wet wordt bij het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de gemeente straks gelijk getoetst wat de gevolgen voor de natuur zijn. Men hoeft dus geen aparte natuurvergunning meer aan te vragen en is verzekerd dat het belang van de natuur bij de start van een activiteit volgens de regels wordt meegewogen.

Er mag worden gejaagd wanneer dieren schade veroorzaken of om te beheren. Provincie, natuurorganisatie en jagers maken vooraf een faunabeheerplan. Daarin staat welke activiteiten nodig zijn voor een evenwichtige natuur. Na het jachtseizoen moeten de jagers volgens de nieuwe wet laten weten welke dieren zijn afgeschoten.

Wat betekent dit voor jou in de praktijk?

Omgevingsvergunningen worden nog belangrijker als het gaat om natuurbescherming, maar hier zitten nogal wat haken en ogen aan. Zie omgevingsvergunning