Habitat richtlijn

De Habitatrichtlijn stamt uit 1992. Hierin staat de bescherming van natuurlijke en half-natuurlijke habitats centraal. Hierin staan 500 plantensoorten, 200 diersoorten (geen vogels, omdat die al onder de vogelrichtlijn vallen) en 198 habitats genoemd. Ze worden bovendien verdeeld over verschillende biogeografische regio’s en in prioritaire en niet prioritaire soorten. Voor de Habitatrichtlijn moeten Speciale beschermingszones worden aangewezen.

 • Aamsveen
 • Abdij Lilbosch en Klooster Mariahoop
 • Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek
 • Alde Feanen
 • Bakkeveense Duinen
 • Bargerveen
 • Bekendelle
 • Bemelerberg en Schiepersberg
 • Bergvennen en Brecklenkampse Veld
 • Biesbosch
 • Binnenveld
 • Boddenbroek
 • Boetelerveld
 • Boezems Kinderdijk
 • Borkeld
 • Boschhuizerbergen
 • Botshol
 • Brabantse Wal
 • Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein
 • Brunssummerheide
 • Bruuk
 • Bunder- en Elsloërbos
 • Buurserzand en Haaksbergerveen
 • Canisvlietse Kreek
 • Coepelduynen
 • Deurnsche Peel & Mariapeel
 • Dinkelland
 • Donkse Laagten
 • Drentsche Aa-gebied
 • Drents-Friese Wold & Leggelderveld
 • Drouwenerzand
 • Duinen Ameland
 • Duinen Den Helder – Callantsoog
 • Duinen en Lage Land Texel Duinen Texel
 • Duinen Goeree & Kwade Hoek
 • Duinen Schiermonnikoog
 • Duinen Terschelling
 • Duinen Vlieland
 • Dwingelderveld
 • Eilandspolder
 • Elperstroomgebied
 • Engbertsdijksvenen
 • Fochteloërveen
 • Gelderse Poort
 • Geleenbeekdal
 • Geuldal
 • Grensmaas
 • Grevelingen
 • Groot Zandbrink
 • Groote Gat
 • Groote Peel
 • Groote Wielen
 • Haringvliet
 • Havelte-oost
 • Hollands Diep (oeverlanden)
 • IJsselmeer
 • Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske
 • Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen
 • Kempenland-West
 • Kennemerland-Zuid
 • Kolland & Overlangbroek
 • Kop van Schouwen
 • Korenburgerveen
 • Krammer-Volkerak
 • Kunderberg
 • Landgoederen Brummen
 • Landgoederen Oldenzaal
 • Langstraat
 • Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux
 • Lemselermaten
 • Leudal
 • Liefstinghsbroek
 • Lingegebied & Diefdijk-Zuid
 • Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem
 • Lonnekermeer
 • Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen
 • Maasduinen
 • Manteling van Walcheren
 • Mantingerbos
 • Mantingerzand
 • Markermeer & IJmeer
 • Meijendel en Berkheide
 • Meinweg
 • Naardermeer
 • Nieuwkoopse Plassen en De Haeck
 • Noorbeemden en Hoogbos
 • Noordhollands Duinreservaat
 • Noordzeekustzone
 • Norgerholt
 • Oeffeltermeent
 • Olde Maten & Veerslootlanden
 • Oostelijke Vechtplassen
 • Oosterschelde
 • Oude Maas
 • Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving
 • Polder Westzaan
 • Regte Heide en Riels Laag
 • Roerdal
 • Rottige Meenthe & Brandemeer
 • Sallandse Heuvelrug
 • Sarsven en De Banen
 • Savelsbos
 • Schoorlse Duinen
 • Sint-Jansberg
 • St. Pietersberg en Jekerdal
 • Solleveld & Kapittelduinen
 • Springendal & Dal van de Mosbeek
 • Stelkampsveld (Beekvliet)
 • Strabrechtse Heide en Beuven
 • Swalmdal
 • Teeselinkven
 • Uiterwaarden IJssel
 • Uiterwaarden Lek
 • Uiterwaarden Neder-Rijn
 • Uiterwaarden Waal
 • Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
 • Ulvenhoutse Bosch
 • Van Oordt’s Mersken
 • Vecht- en Beneden-Reggegebied
 • Veluwe
 • Veluwerandmeren en Wolderwijd
 • Vlijmens Ven, Moerputten en Het Bossche Broek
 • Vogelkreek
 • Voordelta
 • Voornes Duin
 • Waddenzee
 • Weerribben
 • Weerter- en Budelerbergen en Ringselven Weerterbos
 • Westduinpark & Wapendal
 • Westerschelde & Saeftinghe
 • De Wieden
 • Wierdense Veld
 • Wijnjeterpers Schar
 • Willinks Weust
 • Witte Veen
 • Witterveld
 • Wooldse Veen
 • Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder
 • Yerseke en Kapelse Moer
 • Zeldersche Driessen
 • Zouweboezem
 • Zwanenwater & Pettemerduinen
 • Zwarte Meer
 • Zwin en Kievittepolder

In het vet gedrukt staan de gebieden in mijn werkgebied, dat wil zeggen dat ik meer kennis over deze gebieden heb ten op zichtte van de andere gebieden aangezien ik daar vaker kom. Maar met algemene vragen/problemen m.b.t. de habitatrichtlijn kan ik u natuurlijk ten dienste zijn.