Cultuurlandschap

Eind 2015 start ik met de cursus Groen Erfgoed, dit is een praktische cursus over cultuurhistorie en de zorg voor ons landschap. Deze hoop ik eind 2016 af te ronden en dan kan ik ook hierover mensen adviseren en beheersplannen opstellen.

Want dat het cultuurlandschap onder druk staat mag duidelijk zijn!

Wordt vervolgd dus…