Natuurbescherming

Het beschermen van de natuur kan op vele verschillende manieren. Als natuur in het gedrang komt kun je er wat aan doen door bijvoorbeeld actie te voeren, in protest te gaan tegen plannen of mensen op andere gedachten brengen. Daarnaast kun je natuurlijk ook goede groene doelen financieel ondersteunen.

De afgelopen 15 jaar heb ik me toegelegd op de diplomatieke manier, dat wil zeggen dat zodra een instantie, veelal de overheid, met een plan komt waardoor de natuur in het gedrang komt ik via de onderhandelingstafel probeer tot een betere oplossing te komen. Veelal betekent dit voorlichtingsavonden bezoeken, mijn mening geven, overleg afdwingen en wanneer nodig zienswijzen, bezwaarschriften en beroepsschriften te schrijven.

Natuurlijk kan ik desgewenst u helpen met uw strijd voor behoud van natuur in Nederland. Ik kan geen successen garanderen, het is vaak een strijd van de lange adem. Maar kan wel naar plannen van de overheid bekijken vanuit een natuurbeschermers oogpunt.

Ik heb o.a. ervaring met:

  • Bestemmingsplannen
  • MER-studies
  • Omgevingsvergunningen
  • EHS
  • Flora en Faunawetgeving
  • Vogel en Habitat richtlijnen
  • Zienswijzen
  • Bezwaarschriften
  • Beroepschriften